Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/05/2017 23:09, số lượt xem: 123

Ánh trăng chờ tuần đến
Rọi sáng khắp trời khuya
Nhả từng hạt rơi xuống
Rồi trăng lại bỏ đi

Ánh trăng nhớ tuần đến
Trao lời trò chuyện khuya
Chẳng ở với anh đó
Tuần nào cũng bỏ đi

Đêm nào cũng gọi về
Đủ lời yêu thương chia
Trò chuyện bên nhau ấy
Rồi cũng lại bỏ đi

Cầu hơi thở đêm khuya
Có em bên cạnh chia
Dài năm canh đêm ấy
Đừng bỏ nhau rồi đi

09:00 đêm 28.05.2016
đã có duyên được quen thì đừng có
quên nhau hay bỏ nhau đi