Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2016 15:19, số lượt xem: 234

Nhớ thương bóng ai nhớ từng đêm
miên man cảnh đời thời gian im
mấy năm trong mưa bão tố đổ
lòng lại nhắc nhủ nhớ tới em

Nhớ thương bóng ai mãi cầu xin
vấn vương trong lòng nhớ từng đêm
cứ mãi lang thang trong bão tố
biết đâu đường ngõ biết đâu tìm

Nhớ thương bóng ai in vết đêm
in cả trong mơ tiếng thầm tên
nhắm mắt gây mơ nhiều trạm đó
cũng vẫn chẳng thấy rõ bóng em

Nhớ thương vẫn nhớ biết sao thương
bóng em có ai cạnh bên đường
hay có ai thương thương em đó
chưa chắc bằng lòng anh nhớ thương

10:00 đêm 28.07.2014
nhớ và thương bóng ai đêm nay