Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/06/2018 22:10, số lượt xem: 101

Bòn gì để cho nhau
Dù xa nhau đã lâu
Giường chiếu lạnh đêm đến
Xin mai ngày bên nhau

Bòn gì để cho nhau
Bòn thời gian đã lâu
Bòn cả giấc mơ đó
Khi đôi mình xa nhau

Bòn gì để thương nhau
Lòng anh vẫn in màu
Đừng mờ theo sương gió
Rồi nhạt nhoà mai sau

Bòn gì để yêu nhau
Lời yêu thương một màu
Tô cho gọn nét bóng
Gom lại tới ngàn sau

08.30 đêm 03.10.2016
bòn lòng yêu thương tặng nhau