Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/03/2017 13:55, số lượt xem: 134

Từng đêm buông như mến nhớ thương ai
từng giọt lệ dài giọt phủ canh dài
buồn bằng nào khi thương mà xa ấy
sầu bằng nào khi xa từng đêm trôi

Từng đêm buông như lòng chờ ngóng ai
dạt dào cơn thầm thương thầm tên hoài
theo gió mùa sương đổ lạnh lùng ấy
nhưng lòng ấy thấy mong ngóng chờ hoài

Từng đêm buông thầm tên gọi em ơi
một bóng xa đôi mình cõi xa xôi
tiếng lòng thầm thầm thào từng đêm đến
lòng anh đêm vẫn mến mến em ơi

Từng đêm đến tiếng tim đổ em ơi
buồn hay vơi xa nhau trời chia rồi
cầu cho biển nối bờ sông cùng bến
để anh thầm bên tai em đôi lời

08:00 đêm 14.05.2015
thì thào tiếng gọi trong lòng đêm nay sao quá nhớ em