12.00
Đăng ngày 14/08/2019 20:33, số lượt xem: 90

Nhiều khi đường đời lang thang trôi
Đã mấy năm vắng vắng bóng người
Năm ngoái trôi đi bao cơn lạnh
Để lại đêm thanh nhớ em ơi

Hai ngàn mười bảy cầu xin vui
Cầu cho gần gãnh bóng một người
Đã mấy năm rồi ngồi trông ngóng
Đêm nhớ đêm mong thêm sầu vơi

Năm nay cầu xin được vui tươi
Đã mấy năm qua thiếu tiếng cười
Một mình bơ vơ ngồi đêm ngó
Ly trà không chủ sao lòng vui

Năm mới trôi đến anh với ai
Đã thương đã yêu mấy năm rồi
Cầu cho năm nay trời thanh tĩnh
Để cho chúng mình bên nhau vui

07.50 giờ đêm 04.02.2017
ngồi cầu xin năm 2017 được vui vẻ