Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/09/2019 20:42, số lượt xem: 103

Sáng hôm nay anh thấy
Lòng thơ thẩn sầu vơi
Bình minh anh chẳng đón
Mà ngó thẳng chân trời

Sáng nay lòng anh thấy
Sầu sầu vắng nhớ ai
Như tiếng lòng rơi đổ
Cách xa một bóng người

Sáng nay trời mây tối
Thơ thẩn vắng bóng ai
Hạt mưa lất phất đổ
Ẩm ướt cả hiên ngoài

Sáng nay thấy buồn vơi
Trong giấc mơ có người
Bóng em trong mơ đó
Lòng anh nhớ chẳng nguôi

10.30 đêm 14.02.2017
hôm nay lòng thấy nôn nao nhớ người