Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/08/2016 18:07, số lượt xem: 250

Ai vẽ đêm nay cảnh sầu vơi
ngó lại thời gian chẳng vui cười
dưới bầu trời trong thanh tĩnh ấy
ngó sao đầy trời lòng chẳng vui
một mình thơ thẩn bao mùa trôi
tìm kiếm người yêu bốn phương trời
lang thang canh sầu đêm buông xuống
có ai nhắc nhủ viếng đôi lời
ai biết lòng người cả trần gian
ai nhớ ai thương biết đâu nàng
chỉ vẽ trong cơn mơ mộng ấy
thời gian chẳng thấy hình bóng nàng
cầu cho duyên số trạm thời gian
hỏi trời duyên đâu số phận nàng
cứ vẫn lang thang thời gian ngóng
chẳng ai thương anh chẳng một nàng

10:15 đêm 05.08.2014
lòng thấy bơ vơ thơ thẩn thuyền tình
đêm dài này