Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 29/11/2017 21:14, số lượt xem: 148

Đêm khuya trăng ngủ ngoài thềm
Nửa rèm trăng mất im lìm đâu nơi
Cùng ai nhặt ánh trăng vơi
Nửa rèm trăng đó đâu nơi cho tìm
Nén hương lòng nhớ từng đêm
Mờ mờ sương gió im lìm đêm thanh
Sương đêm đổ trắng phủ thân
Mảnh tình nửa mảnh ai thăm đêm này

09.00 đêm 27.05.2013
nửa hồn trôi xa đêm nay