Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/10/2018 22:25, số lượt xem: 97

Ai nghe tiếng lòng anh
Cạn ly trà đêm thanh
Ngó ly trà không chủ
Trong lòng bao tiếng than

Ai nghe tiếng lòng đêm
Chẳng thấy đêm nào hiền
Giữ gọn trong lòng đó
Toàn lời thầm gọi tên

Ai nghe tiếng trong mơ
Lời mộng ước duyên chờ
Mong mai ngày trôi đến
Chung duyến số bến bờ

Ai nghe tiếng trong tim
Từng đêm sao chẳng yên
Muốn cho em nghe thấy
Tiếng thương rầy tiếc em

09.30 giờ đêm 05.11.2016
ngồi nghe tiếng lòng gọi nhớ người