Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/12/2017 20:33, số lượt xem: 107

Ngẩng ngó trời trong thấy buồn vơi
Thơ thẩn tới ai một bóng người
Sương đông đêm nay trôi đi hết
Cuốn cả bóng ai biết đâu nơi
Để lại bầu trời trong đêm nay
Để lại ly trà buồn đêm say
Để lại tiếng thầm tên đêm vắng
Để lại cơn lạnh chẳng ai hay

08:10 đêm 19.06.2013
ly trà sao hiểu nỗi lòng người