Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/02/2018 22:12, số lượt xem: 126

Ai biết cõi lòng tôi nhớ ai
Ghi xuống từng dòng lầu thơ dài
Lang thang chiều thưa ánh vàng ấy
Vấn còn in dấu hình bóng ai

Ai biết cõi lòng tôi nhớ ai
Lênh đênh trong mộng giấc mơ dài
Dòng sông dòng suối quanh co đó
In vết thiên nhiên ngàn năm rồi

12.00 đêm 30.09.2013
ai biết đôi lòng mình nhớ nhau