Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2017 21:59, số lượt xem: 142

Đôi khi lòng thấy bơ vơ 
Đôi khi hồn thấy thẫn thờ trôi xa
Đôi khi thầm gọi đêm khuya
Đôi khi lòng vẫn đậm đìa nhớ em
Đôi khi đêm vắng cầu xin
Đôi khi anh lén gọi tên em hoài
Đôi khi ngồi ngó sương rơi
Đôi khi phảng phất bóng ai bên đường

08.30 đêm 02.07.2012
ngồi ngó đường vắng buồn nhớ em