Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/12/2017 21:24, số lượt xem: 106

Ấm lạnh trong lòng hỏi ai hay
Đêm đông sương phủ giá lòng này
Bóng ai khuất xa khung trời nẻo
Ngồi ngắm trăng treo buồn lắm thay

Thơ thẩn trong lòng hỏi ai hay
Sao trao sao tặng cơn nhớ này
Mỏng manh chút phận duyên sao đó
Chỉ hồng duyên tơ chẳng thời may

Thương thầm nhớ trộm hỏi ai hay
Sao quyến luyến vương trong lòng này
Nghe tiếng thì thầm bờ môi gọi
Đêm đông sương phủ lòng nhớ ơi

08:00 đêm 03.07.2013
chiều nay lòng thâý chẳng vui