Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/09/2017 21:00, số lượt xem: 174

Thơ thẩn trôi dạt bên lề
Mùi thơm màu sắc trôi đi trước mùa
Số hoa sao có thiệt thua
Số người nhiều lúc trời đùa nặng mang
Buồn buồn nhiều lúc đêm sang
Hôm nay gió lộng hồn lang thang buồn
Quen ai chẳng gọn tình duyên
Ngóng ai thì thấy ưu phiền thời gian

09:30 đêm 15.11.2012
chờ ai mà thấy ưu phiền thời gian