Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 09/01/2018 21:51, số lượt xem: 186

Đoạn đời khó khăn từng bước đi
Tâm hồn tâm trạng lạnh đêm về
Mối duyên tơ nào trong bến mộng
Mãi thời gian trông chẳng quay về

Đoạn tình nào trôi thơ thẩn khuya
Trôi đi trôi mãi đến bao giờ
Nhiều nỗi tâm tư bao đêm vắng
Trôi mãì thời gian cõi mong chờ

Đoạn nhớ nào đây đêm sương mù
Lạnh giá từng cơn nhuộm sương khuya
Xót thương đâu đây trong lòng đổ
Ý buồn ghi mãi dài tình thơ

Đoạn yêu nào đây gom trong mơ
Đong đưa mãi lòng xao xuyến chờ
Ngồi chờ gió mây đưa lời gửi
Bao mùa đã trôi lạnh bờ mi

09:50 đêm 15.08.2013
ngồi nghĩ lại từng đoạn bão mưa thời gian trôi qua