Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/04/2017 11:35, số lượt xem: 138

Tiếng lòng đêm trôi về miền cõi xa
Lời thở than lời nhớ vẫn gọn về
Biết đôi mình phủ ngập bão mưa đó
Từng đêm thương đêm nhớ gồng gánh chia

Cầu đừng xa xa mãi bước đời đi
Cầu đừng xa xa mãi đêm lạnh về
Sao trời xử tội mình bao năm đã
Để mình xa xa nhau tận cuối trời

Đừng xa mãi đôi mình thêm buồn vơi
Hỏi ai vui đôi mình đôi góc trời
Đôi gối xa đôi phòng đôi đêm ấy
Duyên tình nào cứ xa mãi xa xôi

Cầu trời trao đôi mình đừng mãi xa
Đừng xa lối cách đường từng đêm về
Gần gánh nhau vui sầu có nhau đó
Bát cơm rau mắm muối đôi mình chia

10:00 đêm 01.11.2015
ngó một mình sống trong nhà hoang
vu thêm sầu với nhớ người