Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/11/2019 19:58, số lượt xem: 72

Đừng để anh mình đó
Buồn sầu mấy năm qua
Anh vẫn còn mình sống
Bên Úc cuối trời xa

Đừng để anh bên đó
Đêm về thơ thẩn khuya
Đêm nào anh cũng ngóng
Chờ trông một bóng xa

Đừng để anh bên đó
Đêm về buồn ai chia
Chỉ có em nơi đó
Từng đêm em gọi về

Đừng để anh bên đó
Dạt dào cảnh buồn khuya
Mỗi đêm thêm sầu vắng
Hồn trôi tít trời khuya

10.30 đêm 03.03.2017
đêm nay sao quá nhớ em