Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 31/10/2017 14:25, số lượt xem: 107

Dù cho phố lặng trời trong
Trong lòng vẫn ngập bão dâng mịt mù
Ngồi đêm ghi xuống dòng thơ
Ghi dòng mực lạnh từng giờ nói sao
Bến yêu thương nhớ nơi nào
Bao mùa trôi trải bước vào bão mưa
Cứ theo theo mãi mấy mùa
Sao cứ theo mãi cay chua đủ mùi

08.30 đêm 18.04.2013
sao cứ buồn bã về duyên tình đời