Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/10/2017 18:20, số lượt xem: 102

Đời sống cô đơn đã mấy năm
Duyên nợ đường tình trái ngày sanh
Ngày đêm như mơ như trong mộng
Nhìn bóng xa xăm một cõi mong

Tận sáng ngày đêm nhớ bóng em
Duyên tình thương yêu vẫn cầu xin
Chợt nhớ tới em đêm vắng lặng
Âm thầm cơn lạnh tận cõi đêm

Nhìn bóng ai qua tựa yêu thương
Như bóng em còn phảng phất in
Đoạn thảm đoạn thương đầy nhung nhớ
Hay lỡ làng yêu lỡ ngày sinh

Đời sống cô đơn mấy mùa in
Trôi dạt thời gian biết đâu tìm
Lặng hồn lặng tâm bao mùa ngóng
Phôi pha bao mùa chẳng rõ tin

08:30 đêm 15.03.2013
thấy lạnh lòng và cô đơn trong lòng