Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2017 23:22, số lượt xem: 119

Cuồn cuộn thời gian nỗi nhớ nhung
Hun hút bóng ai ghi trong lòng
Bóng xưa đường cũ còn vân vướng
Thiếu chút tình thương thiếu chút mong

Mịt mù đường đi trạm thời gian
Sợ xa nhau rồi thiếu giọt duyên
Thời gian sao nhuộm màu sắc mãi
Sợ phai lòng nhớ để tặng em

10.00 đêm 03.03.2012
ngồi buồn về duyên tình