Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 20/05/2017 09:33, số lượt xem: 93

Ngó gửi trên cành đó
Xa đất cát thương yêu
Bơ vơ trên cao đó
Một mình xa đất thương

Như đời sống mình anh
Mấy năm qua hoang tàn
Bơ vơ một mình sống
Như gửi xa đất thương

Bước đời bơ vơ ấy
Hỏi bên này ai thương
Chỉ còn em bên đó
Duyên tình số xa đường

Gửi nào có đất thương
Lại chỉ có mình em
Cầu cho gần nhau đó
Để anh được thương thêm

10:00 đêm 12.04.2016
ngồi ngó gửi trên cây thêm sầu