Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2017 22:35, số lượt xem: 96

Anh xin một chút được không
Anh xin một chút cho lòng nhớ thêm
Anh xin một chút ngắm em
Anh xin một chút cho vương trong lòng
Anh xin một chút cho không
Anh xin một chút đêm nằm nhớ em
Anh xin một chút bóng xinh
Anh xin một chút đem in nét chờ
Anh xin một chút để mơ
Anh xin một chút đêm chờ đêm trông
Anh xin một chút trong đêm
Anh xin một chút anh đền lại cho
Anh xin một chút lúc xa
Anh xin một chút đêm khuya bóng người
Anh xin một chút nhớ ơi
Anh xin một chút giảm vơi nỗi chờ

08:00 đêm 05.06.2012
anh xin một chút lúc xa nhau