Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/04/2017 10:41, số lượt xem: 103

Đường ngõ nào đêm xuồng cũng vắng người
tiếng thông reo qua từng mùa thu rơi
trời tặng trao bến tình xa phương đó
từng đêm thương đêm nhớ lòng sao vui

Đường nào xa mà xa mãi hai năm
xa xôi nhau đường ngõ cả đêm nằm
hồn đã xa bóng khuất ngày đêm đó
một mình sống bơ vơ vẫn một thân

Đường xa mắt xa tim ngày đêm buông
ghi dòng thơ thơ thẩn thêm đượm buồn
lạnh giá nét tô dệt bao năm đã
dù xa mắt xa lòng vẫn thương em

Đường xa xôi anh vẫn gọi tên em
gọi từng đêm cho nhớ giảm cơn buồn
gọi để gom vào lòng từng đêm xuống
gọi cho nhớ cho thương khỏi quên em

10:00 đêm 08.09.2015
bối rối bờ môi thầm tên gọi trong đêm dài