15.00
Đăng ngày 17/07/2017 20:47, số lượt xem: 83

Đường về chiều nay buồn lắm thay
Bên đường rải rác lá vàng bay
Như báo đêm nay bao cơn lạnh
Có ai bên cạnh dỗ cơn say
Một mình một bóng đêm khuya này
Thơ thẩn thơ đề chẳng ai hay
Như có bóng ai trong hồn nhớ
Ngồi xuống đề thơ ngóng tặng người

09:50 đêm 10.05.2012
chợt nhớ bóng ai bên đường đi