Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/12/2017 20:14, số lượt xem: 87

Đông đến buồn bao la
Nghe từng giọt hiên nhà
Sương đêm khoe nhau đổ
Như ai gọi đường xa

Đông đến lạnh xé da
Đêm buông thiếu trăng tà
Bóng ai đã khuất nẻo
Vẫn treo thời gian qua

Đông đến hồn trôi xa
Thơ thẩn bước bơ vơ
Đông nào như đông ấy
Chẳng thấy bóng em qua

Đông đến lòng đổ mưa
Như vương cơn mộng hờ
Vẫn còn in nét bóng
Để cho ngóng trông chờ

11:00 đêm 15.07.2013
hôm nay thơ thẩn khó ngủ yên
ngồi dậy ghi bài thơ này