15.00
Đăng ngày 18/05/2017 20:28, số lượt xem: 135

Đôi má ai đêm xuống
Sao có hạt sương rơi
Lại đọng dài trên má
Lại thấy em buồn vơi

Đôi má của em đó
Đừng để nó sầu vơi
Đừng để má buồn ấy
Đường xa sao anh vui

Đôi má em bên đó
Đừng để sầu ướt vơi
Đôi lề mi em nữa
Anh muốn thấy vui tươi

Đêm nay đứng lại ngồi
Sợ má em buồn vơi
Sợ lề mi sầu đó
Trong lòng có em thôi

08:00 đêm 29.03.2016
buồn vơi yêu mà xa nhau