Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/11/2018 21:05, số lượt xem: 84

Nhấp nháy bóng ánh sao
Bầu trời đẹp biết bao
Khoe hình khoe sắc bóng
Như gửi lời thương chào

Nhấp nháy ánh sao rơi
Rụng mãi tận cuối trời
Hỏi em bên đó có
Thấy ánh sao nào rơi

Nhấp nháy qua đêm dài
Sao đêm đứng đầy trời
Đêm nay chẳng mây gió
Bầu trời thanh tĩnh vui

Nhấp nháy một bóng ai
In mãi trong lòng người
Đêm nay lại hiện bóng
Bóng đó là em thôi

10.00 giờ đêm 13.11.2016
lòng sầu với thuyền tình trong đêm