Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 28/08/2016 10:30, số lượt xem: 162

Niềm vui chẳng thấy trên sứ người
không rượu không bạn biết đâu chơi
chỉ có trà ly đêm buông đó
ghi xuống dòng thơ lạnh sầu vơi

Thơ thẩn hồn trôi những đêm khuya
mấy chục năm nay vẫn vậy mà
chẳng có năm nào êm ấm thấy
hay chỉ đêm ngày một mình ta

Bao năm vẫn nhớ nhớ ngày xưa
thơ thẩn sầu tư vẫn gợn về
gợn nỗi đêm sầu từng trạm đó
qua mãi thời gian vẫn mình ta

Nhìn xuống cuộc đời chẳng say sưa
bông hoa xuân sang vẫn được mùa
mà lòng người sầu bao năm đã
in thời gian buồn đêm vắng thưa

08:50 đêm 20.09.2014
in thời gian sầu mấy năm trên dòng thơ đêm nay