Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/01/2018 21:40, số lượt xem: 94

Đã đến mùa thu năm nay rồi
Đã mấy mùa rồi lá thu rơi
Đã gợn cho lòng thầm thương ngóng
Đã mấy mùa qua ngắm lá rơi
Đã trôi tới rồi cơn buồn ơi
Đã gọn chân trời màu đêm vơi
Đã gọi tên người gửi mây gió
Đã thấy đường ngõ đêm phủ rồi

10.00 đêm 28.08.2013
ngồi nhớ trạm thời gian mình quen nhau