Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/07/2017 22:05, số lượt xem: 98

Đêm ngày vẫn nhớ ai
Muôn dặm chẳng quên người
Xa nhau chân trời đó
Lòng nhắc nhủ em ơi

Đêm ngày khấn nguyện hoài
Cách bóng cách xa vời
Nẻo phương trời nào đó
Chẳng gặp gỡ cho vui

Đêm ngày nặng bờ vai
Trong mơ sao ngóng hoài
Đường đời chia hai ngả
Chẳng biết là bóng ai

Đêm ngày thấy xa xôi
Nhiều đêm đứng lại ngồi
Đời sao nông nỗi ấy
Đêm ngày một mình thôi

11:20 đêm 27.05.2012
đêm nay thơ thẩn thuyền tình ngập phủ bão mưa