Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/09/2019 17:57, số lượt xem: 60

Đêm nay sao quá nhớ
Hồn trôi đi thẩn thơ
Dù bão mưa rơi phủ
Lòng vẫn miên man chờ

Đêm nay sao quá nhớ
Một hình bóng em xa
Gom lại từng đêm đó
Lạnh lạnh trên dòng thơ

Đêm nay sao quá nhớ
Đếm từng phút từng giờ
Ngồi vẽ hình em đó
Lòng anh đanh đổ mưa

Đêm nay sao quá nhớ
Một hình bóng như mơ
Đang hiện trong lòng đó
Một thương một cõi chờ

09.00 đêm 21.02 2017
lòng yêu trong một cõi chờ nhau