15.00
Đăng ngày 03/08/2017 20:27, số lượt xem: 120

Đêm sầu ngập lòng nhớ
Mưa ngập phố buồn ơi
Bên đường hoang phố vắng 
Trong lòng thấy buồn hiu

Đêm mưa không ngừng tiếng 
Hồn thơ thẩn trôi riêng 
Mưa reo sầu như thế
Bên lòng có ai khuyên 

Đêm buồn tủi sầu nhớ
Giọt mưa dài đêm khuya
Tiếng mưa rơi buồn quá
Biết ai nhắn tin chờ

Đêm sầu quá buồn vơi
Chờ mong tiếng gọi người
Mưa reo dài đêm vắng 
Lòng anh vẫn u hoài

10:30 đêm 10.06.2012
đêm nay sầu vắng buồn vơi