Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 13/04/2017 10:55, số lượt xem: 114

Từng đêm xuống hai năm thấy trời mưa
mà rơi đổ không mùa hai năm thừa
có dù em bên trời buồn chia gánh
giấc ngủ đêm giảm bớt cơn bão mưa

Đêm mãi dài dài mãi vẫn còn thừa
ngó bầu trời thanh tĩnh cảnh trời khuya
thì thào tiếng trong lòng gọi em đó
gọn lòng thương lòng nhớ khi xa bờ

Những đêm dài hồn trôi đi thẩn thơ
bờ cõi xa đêm vắng khung trời mờ
lang thang trôi tìm em trong đêm đó
có mình em trong mơ trong đêm về

Sao đêm dài mãi dài lạnh lùng khuya
khi bão mưa khi buồn biết ai thưa
một mình thân thơ thẩn từng đêm ấy
chỉ có em mình em vui gánh chia

10:30 đêm 15.09.2015
nhớ tới người chia sầu chia vơi từng đêm