Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/03/2019 20:12, số lượt xem: 82

Đêm hôm nay với ai
Ngồi xuống hỏi ông trời
Trạm thời gian vẫn vắng
Sống trong bước nội trôi

Đêm hôm nay với ai
Dòng thơ nghiêng đổ dài
Ngó nét mực lạnh giá
Ánh trăng tà đã trôi

Đêm hôm nay với ai
Bơ vơ trong canh dài
Cánh mộng mơ đêm xuống
Buồn vắng vẻ mình thôi

Đêm hôm nay với ai
Lòng chẳng thấy vui say
Dài năm canh ngồi đó
Sương đổ phủ thân người

07.30 đêm 26.11.2016
buồn vơi bơ vơ một mình đêm