Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2019 20:26, số lượt xem: 66

Ngó bầu trời đêm đến
Chẳng vẽ vết bóng ai
Trôi dài qua đêm đó
Lòng anh thấy buồn vơi

Thầm thì gọi tên ai
Bối rối phủ bờ môi
Ngó bầu trời thêm lạnh
Lòng anh thêm nhớ người

Mang mang cơn sầu vơi
Qua đêm anh vẫn ngồi
Nghe tiếng lòng rơi đổ
Chợt tỉnh chợt nhớ người

Lủi thủi một mình thôi
Qua năm canh đêm dài
Ngồi nhớ em bên đó
Nhớ cả tiếng vui cười

10.30 đêm 05.02.2017
man man cơn sầu vơi một mình