Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 08/09/2019 20:32, số lượt xem: 73

Bóng em đã xa tim
Thuỉ Đức có bóng hiền
Bao lâu quen nhau đó
Đêm nào cũng nhớ thương

Bóng em đã xa đêm
Ngồi ngó là bên thềm
Vu vơ theo cơn gió
Lòng anh chẳng lặng im

Bóng em anh vẫn thương
Dù xa cách nẻo đường
Trong mơ đêm vẫn có
Nhắc nhủ nhớ từng đêm

Bóng em anh vẫn yêu
Xa nhau thêm nhớ nhiều
Từng đêm nào vẫn gọi
Bối rối bờ môi đêm

08.00 đêm 12.02.2017
nghe tiếng thì thào trên môi gọi tên người