Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 23/06/2017 22:41, số lượt xem: 105

Đêm nay hồn anh biết đi đâu
Thơ thẩn xuân sang lạnh lạnh sầu
Đong đưa ánh trăng vàng khuya đó
Thầm thầm thương gọi lúc xa nhau

Đêm nay hồn nhớ biết tìm đâu
Thủ Đức bao xa góc trời nào
Ghi xuống dòng thơ đêm khuya lạnh
Lời thương đêm vắng biết đâu trao

Đêm nay hồn trôi theo cơn ngâu
Ngồi xuống đề thơ biết bao lâu
Trăng đã xế rèm đâu còn đó
Mà dòng thơ lạnh dài canh thâu

Đêm nay hồn lạnh buồn lang thang
Một tuần xuân sang biết đâu nàng
Nỗi niềm tâm sự ai tri kỉ
Giao thừa ngồi nghĩ đâu bóng nàng

09:45 đêm 23.01.2014
chợt nhớ tới bóng em đêm nay