Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 10/10/2021 16:40, số lượt xem: 72

Tìm về phố lụa một chiều mưa
Bởi nhớ con tằm nó nhả tơ
Nhớ bóng trúc nghiêng chiều xóm nhỏ
Xa quay thoi liệng dệt đôi bờ

Hỡi cô thôn nữ chiều xưa ấy
Vuông lụa năm nào có còn đây
Lỡ bán cho ta xin chuộc lại
Năm canh thao thức đã bao ngày

Ôi vuông lụa trắng, vuông lụa trắng
Cháy cả hồn tôi bao tháng năm
Tìm về nơi ấy còn đâu nữa
Vuông lụa người xưa dưới bóng trăng

19/4/2021