Trái đất, các đại dương nhiễm xạ
Mưa rơi, và tóc rụng
Trên khắp thế gian này
Sống con cái chúng ta

Chống cát trắng bãi biển
Chống đám mây gió lùa
Chống nước và miếng bánh
Ai che chở con ta?

Đưa chúng đến nơi đâu
Ở đâu nguồn suối lạnh?
Trên đời các con chơi
Nguyên tử hằn dấu vết

Làm gì, hỡi bạn, thù
Bên đại dương hai ngả?
Trên thế gian khắp cả
Sinh sống các con ta...


Dịch theo bản tiếng Pháp của Ludwiga Butkiewicz
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)