Chưa có đánh giá nào
Nước: Việt Nam (Hậu Lê, Mạc, Trịnh-Nguyễn)
122 bài thơ
Tạo ngày 13/07/2006 09:03 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 12/09/2007 16:19 bởi Vanachi, số lượt xem: 10077
Thái Thuận 蔡順 (1440-?) tự Nghĩa Hoà, hiệu Lục Khê, biệt hiệu Lữ Đường, sinh 1440. Đậu tiến sĩ 1475 (niên hiệu Hồng Đức thứ 6). Làm quan ở nội các viện triều Lê Thánh Tông hơn 20 năm, sau được bổ làm tham chính ở Hải Dương, sau nữa được đặc cách giữ chức phó nguyên suý hội Tao Đàn.

Tác phẩm còn lại: Lữ Đường thi di cảo do con trai là Thái Khác và học trò là Đỗ Chính Mô sưu tầm, biên soạn.

 

Lữ Đường di cảo thi tập - 呂塘遺藁詩集

 1. Ẩn giả
  3
 2. Bão Phúc nham
  1
 3. Bình Hà tiểu bạc
  3
 4. Bồn Man đạo trung chinh tây thời hành
  4
 5. Cấm trung thu dạ
  3
 6. Chí Đại Than độ
  3
 7. Chí Linh đông nhật
  3
 8. Chiêu Quân xuất tái
  4
 9. Chinh phụ ngâm
  12
 10. Chức Nữ
  2
 11. Cúc hoa
  3
 12. Cùng thanh
  3
 13. Đăng Yên Tử sơn tự
  2
 14. Đề Chiền tân đình
  5
 15. Đề Phong Công tự
  2
 16. Đề Phổ Lại tự
  3
 17. Đề Phượng Hoàng sơn
  2
 18. Đề toán viên phường sở cư bích thượng
  2
 19. Đề Vân Tiêu am
  2
 20. Đông
  3
 21. Đông cảnh
  2
 22. Đông nhật hí đề Đoàn giảng dụ bích
  3
 23. Đông Triều tảo phát
  4
 24. Giang thôn hiểu phát
  5
 25. Giang thôn tức sự
  3
 26. Giới kiêu
  2
 27. Hạ cảnh
  3
 28. Hạ nhật
  3
 29. Hạ nhật khốc thử
  2
 30. Hạ nhật thuỵ khởi
  2
 31. Hàn Tín
  3
 32. Hạng Vũ biệt Ngu Cơ
  4
 33. Hiểu bạc Phù Thạch
  1
 34. Hiểu quá Trầm Hào hải khẩu
  2
 35. Hiểu yên
  2
 36. Hoạ Cao đãi chế xuân vận
  2
 37. Hoàng giang tức cảnh
  2
 38. Hoàng giang tức sự
  6
 39. Hương Sơn Lâm Thao xã tức sự
  1
 40. Hữu sở trào
  4
 41. Hý đại Ngô tú tài biệt nội tác
  2
 42. Hỷ vũ
  2
 43. Khánh thọ giai yến quy giản chư liêu hữu
  2
 44. La giang ngẫu thành
  3
 45. Lão kỹ ngâm
  2
 46. Lão nhạn lữ tịch
  2
 47. Lão Nhạn mộ cảnh
  2
 48. Liên ứng thí bất nhập cách tác
  2
 49. Liễu Nghị truyền thư
  3
 50. Long nhãn quả
  3
 51. Lục Châu truỵ lâu
  2
 52. Lưu đề Hải Dương giải vũ
  2
 53. Mai ảnh
  3
 54. Mai hoa
  3
 55. Mặc Động kiều
  2
 56. Muộn giang
  4
 57. Nghệ An chu trung
  1
 58. Ngu Cơ biệt Hạng Vũ
  2
 59. Ngũ hồ du
  2
 60. Nguyệt huyền y
  1
 61. Ngư địch
  4
 62. Nhạn thanh
  1
 63. Nhạn trận
  1
 64. Phát Đại Than dữ Hải Dương chư công phú biệt
  2
 65. Phong
  2
 66. Phù lưu
  1
 67. Quá Cổ Châu
  1
 68. Quá Linh giang ngẫu thành
  1
 69. Quyên thanh
  1
 70. Sơ xuân
  4
 71. Sơn thôn tức sự
  6
 72. Sùng Nghiêm tự tức cảnh
  2
 73. Tảo hành
  2
 74. Tảo khởi
  2
 75. Tân lang
  1
 76. Tân Yên vãn vọng
  1
 77. Tây hồ xuân oán
  3
 78. Thái Nguyên đạo trung
  2
 79. Thanh Giang giao du sơn đạo
  1
 80. Thanh Hoa thành thu tịch
  2
 81. Thảo
  3
 82. Thảo sắc
  1
 83. Thần Phù ngộ vũ
  1
 84. Thi trái
  1
 85. Thu dạ
  5
 86. Thu dạ khách xá
  2
 87. Thu dạ túc Kim Phong trực lư
  2
 88. Thu dạ tức sự
  2
 89. Thu huỳnh
  2
 90. Thu khuê
  2
 91. Thu nhật thướng Đông Triều sơn tự
  2
 92. Thuận An xuân vọng
  2
 93. Thuận Hoá thành tức sự
  2
 94. Thương xuân
  3
 95. Tiễn Ngô kiểm thảo quy Gia Lâm
  1
 96. Tiễn Thiên Trường vệ uý hồi hương
  1
 97. Tiễn thừa chỉ Vũ tiên sinh hồi hương
  1
 98. Toán viên tự thuật
  1
 99. Tống biệt
  3
 100. Tống Đàm hiệu uý quy Quế Dương
  1
 101. Tống Đỗ Minh Phủ
  2
 102. Trào chiết tý phật kỳ 1
  2
 103. Trào chiết tý phật kỳ 2
  2
 104. Triều thoái
  2
 105. Trường An thu dạ
  2
 106. Trường An xuân mộ
  4
 107. Tử quy chi thượng nguyệt tam canh
  3
 108. Tư quy kiến bức thuật tình Hải Dương Phạm Tham nghị công
  2
 109. Tư thân
  2
 110. Vãn chí Triều Tân cảm thành
  2
 111. Văn ca
  1
 112. Vọng bạch vân
  4
 113. Vọng Dục Thuý sơn
  1
 114. Vọng Phu sơn
  2
 115. Xuân cảm
  2
 116. Xuân dạ
  3
 117. Xuân hiểu
  2
 118. Xuân mộ
  6
 119. Xuân nhật
  1
 120. Xuân nhật tức sự
  1
 121. Xuân vãn
  3
 122. Xuân yên hiểu vọng
  4