Mưa trôi, bờ cát sạt từng vùng,
Hạc núi nghe như sấm hãi hùng.
Ao gợn đất hoa phô gấm đẹp,
Trào dâng áo trắng trải sông trong.
Dân quê, tranh lợp nhà quen ở,
Rượu bã, tre cưa chén cứ dùng.
Tiếng sáo chiều hôm đâu vẳng đến?
Mây quang, đường núi vút từng không.

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)