Nước: Việt Nam (Cận đại)
204 bài thơ
30 người thích
Tạo ngày 22/03/2005 00:33 bởi Vanachi, đã sửa 1 lần, lần cuối ngày 16/02/2008 10:32 bởi Vanachi, số lượt xem: 85079
Nguyễn Khuyến 阮勸 (1835-1909) tên thật là Nguyễn Thắng 阮勝, hiệu Quế Sơn 桂山, tự Miễn Chi, sinh ngày 15 tháng 2 năm 1835 tại quê ngoại làng Văn Khế, xã Hoàng Xá, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Quê nội của ông là làng Và, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Mất ngày 5 tháng 2 năm 1909 tại Yên Đổ. Cha ông là Nguyễn Tông Khởi (1796-1853), thường gọi là cụ Mền Khởi, đỗ ba khoá tú tài, dạy học. Mẹ là Trần Thị Thoan (1799-1874), nguyên là con của Trần Công Trạc, từng đỗ tú tài thời Lê Mạt.

Thuở nhỏ, ông cùng Trần Bích San (người làng Vị Xuyên, đỗ Tam Nguyên năm 1864-1865) là bạn học ở trường cụ Hoàng giáp Phạm Văn Nghị. Nguyễn Khuyến nổi tiếng là một người thông minh, hiếu học. Năm 1864, Nguyễn Khuyến đỗ đầu cử nhân (tức Giải nguyên) trường Hà Nội. Năm sau (1865), ông trượt thi Hội nên phẫ…

 

Thơ chữ Hán

 1. Ái quất
  1
 2. Bài muộn kỳ 1
  3
 3. Bài muộn kỳ 2
  3
 4. Bùi Viên cựu trạch ca
  2
 5. Bùi Viên đối ẩm trích cú ca
  2
 6. Cảm sự
  3
 7. Cảm tác
  3
 8. Canh Tý xuân
  1
 9. Cô ngư
  2
 10. Cơ thử
  2
 11. Dạ sơn miếu
  3
 12. Di chúc văn
  2
 13. Dục Thuý sơn
  3
 14. Đại mại sơ
  2
 15. Đạo thất đạo
  1
 16. Đăng Ngũ Hành sơn lưu đề
  1
 17. Đấu xảo ký văn
  3
 18. Đề ảnh
  1
 19. Điền tẩu
  1
 20. Điệu lạc dăng
  2
 21. Điệu nội
  1
 22. Độc dịch
  6
 23. Độc thán
  3
 24. Đối trướng phát khách
  1
 25. Đông chí
  2
 26. Giác tự thần chung
  4
 27. Giáp giang
  1
 28. Hạ nhật
  4
 29. Hạ nhật ngẫu hứng
  2
 30. Hạ nhật phỏng biểu huynh Đặng Thai quy tác
  1
 31. Hạ nhật vãn diểu
  1
 32. Hà Nội Văn Miếu hữu cảm
  3
 33. Hàm giang xuân thuỷ
  2
 34. Hoạ đáp Hoàng tham tri tặng hồi nguyên vận
  1
 35. Hoàn gia tác
  1
 36. Hoàn Kiếm hồ
  4
 37. Hung niên kỳ 1
  3
 38. Hung niên kỳ 5
  2
 39. Hữu cảm
  2
 40. Khách xá nguyên đán
  4
 41. Kiến lại
  1
 42. Kính
  2
 43. Kinh đề sơ phát
  1
 44. Ký Châu giang Bùi Ân Niên
  2
 45. Ký Khắc Niệm Dương niên ông
  2
 46. Kỷ Sửu cửu nguyệt liên dạ phong vũ độc toạ vô liêu dẫn mãn bất chỉ hựu văn đồng ấp nhất lão tồ lạc nhân cảm tác vân
  2
 47. Kỷ Sửu trùng dương kỳ 1
  1
 48. Kỷ Sửu trùng dương kỳ 2
  1
 49. Lão thái
  3
 50. Lữ tấn khốc nội
  2
 51. Lưu giản thị môn đệ
  1
 52. Mạn ngâm
  1
 53. Mộ xuân tiểu thán
  2
 54. Ngẫu thành kỳ 2
  1
 55. Nhâm Dần hạ nhật
  3
 56. Nhân tặng nhục
  2
 57. Nhật độ Thái giang hành chu
  1
 58. Oa cổ
  2
 59. Phong Doanh lộ thượng ngộ vũ
  1
 60. Phong tranh
  1
 61. Quá quận công Nguyễn Hữu Độ Sinh Từ hữu cảm
  2
 62. Quan hoạch
  3
 63. Sất xỉ
  2
 64. Sơ chí Đà tấn phụng tống đương sự chư quân
  3
 65. Sơn trà
  5
 66. Tam Điệp sơn
  3
 67. Thạch Hãn giang
  1
 68. Thái viên
  1
 69. Thanh Giang tự tỵ thử
  1
 70. Thập nguyệt thập cửu nhật vãng bái Vụ Bản Trần tiên sinh kỵ nhật
  1
 71. Thị tử Hoan
  2
 72. Thiền sư
  1
 73. Thoại tăng
  3
 74. Thu dạ cùng thanh
  7
 75. Thu dạ hữu cảm
  2
 76. Thu nhiệt
  1
 77. Thu sơn tiêu vọng
  3
 78. Thu tứ
  2
 79. Thuỷ tiên
  2
 80. Thư đường cảm thị
  2
 81. Tiểu hàn
  3
 82. Tiểu viên kỳ 1
  1
 83. Trạm phu
  2
 84. Trùng dương bất vũ
  2
 85. Trừ tịch kỳ 2
  4
 86. Tuý hậu
  4
 87. Tuý ngâm
  3
 88. Tự thuật kỳ 1
  2
 89. Tự thuật kỳ 2
  3
 90. Tức sự
  1
 91. Tửu
  2
 92. U sầu
  1
 93. Uý thạch lão ông
  2
 94. Ức Long Đội sơn
  4
 95. Ưu phụ từ
  2
 96. Vãn đồng niên Vân Đình tiến sĩ Dương thượng thư
  2
 97. Vãn thiếp Phạm thị
  1
 98. Văn
  2
 99. Vịnh cúc kỳ 1
  3
 100. Vịnh cúc kỳ 2
  3
 101. Vịnh mai
  3
 102. Vịnh Nguyễn hành khiển
  4
 103. Vịnh Nhạc Vũ Mục
  1
 104. Xuân dạ liên nga
  4
 105. Xuân nhật kỳ 1
  3
 106. Xuân nhật kỳ 2
  4
 107. Xuân nhật kỳ 3
  3
 108. Xuân nhật thị chư nhi
  3
 109. Xuân nhật thị gia nhi
  2
 110. Xuân nhật thị nhi
  3
 111. Xuân nhật thị tử Hoan
  3

Thơ chữ Nôm

 1. Anh giả điếc
 2. Ăn mày
 3. Bài hát ru em
 4. Bạn đến chơi nhà
  4
 5. Bóng đè cô đầu
 6. Bồ tiên thi
 7. Cá chép vượt đăng
 8. Cảm hứng
  1
 9. Cảm hứng tuổi già
 10. Cảnh già
 11. Cảnh Tết
 12. Cáo quan về ở nhà
 13. Châu chấu đá voi
 14. Chế học trò ngủ gật
 15. Chế ông đồ Cự Lộc
 16. Chỗ lội làng Ngang
 17. Chợ Đồng
 18. Chơi chợ trời Hương Tích
 19. Chơi núi Non Nước
 20. Chơi thuyền Hồ Tây
 21. Chừa rượu
 22. Cò mổ trai
 23. Cô tiểu ngủ ngày
 24. Cua chơi trăng
  1
 25. Cuốc kêu cảm hứng
 26. Duyên nợ
 27. Đề tranh tố nữ
 28. Đêm đông cảm hoài
 29. Đêm mùa hạ
 30. Đĩ cầu Nôm
 31. Đưa người làm mối
 32. Gái rửa bờ sông
 33. Gửi ban tu thư
 34. Gửi người con gái xóm Đông kỳ 1
 35. Gửi người con gái xóm Đông kỳ 2
 36. Hoài cổ
 37. Hoạn Thư ghen
 38. Hỏi đá
 39. Hỏi phỗng đá
 40. Hỏi thăm quan tuần mất cướp
 41. Hội Tây
  2
 42. Khai bút
  1
 43. Khuyên người làm lẽ
 44. Khuyên Từ Hải hàng
 45. Khuyên vợ cả
 46. Kiều bán mình chuộc cha
 47. Kiều chơi tết thanh minh
 48. Làm ruộng
 49. Lấy Tây
 50. Lên lão
 51. Lời gái goá
  1
 52. Lụt chèo thuyền đi chơi
 53. Mậu Thân tự thọ
 54. Mẹ Mốc
 55. Mua quan tài
 56. Mục hạ vô nhân
 57. Muốn lấy chồng
 58. Mừng con dựng được nhà
 59. Mừng đốc học Hà Nam
 60. Mừng ông nghè mới đỗ
 61. Ngán đời
 62. Nghe hát đêm khuya
 63. Nhân sinh thích chí
 64. Nhất vợ, nhì giời
 65. Nước lụt Hà Nam
 66. Nước lụt hỏi thăm bạn
 67. Ông phỗng đá
  3
 68. Phú đắc
  3
 69. Phú ông đồ ngông
 70. Tặng bà Hậu Cẩm
 71. Tặng cô đào Lựu
 72. Tặng đốc học Hà Nam
 73. Than già
 74. Than nghèo
 75. Than nợ
 76. Thầy đồ mắc lừa gái
 77. Thơ khuyên học
 78. Thu ẩm
 79. Thu điếu
  6
 80. Thu vịnh
 81. Tổng vịnh Kiều
 82. Trọc đầu
 83. Trời nói (I)
 84. Trời nói (II)
 85. Tự trào
  1
 86. Văn tế Ngạc Nhi
  1
 87. Về hay ở
 88. Vịnh lụt
 89. Vịnh núi An Lão
 90. Vịnh phỗng sành
 91. Vịnh sư
 92. Vịnh tiến sĩ giấy kỳ 1
 93. Vịnh tiến sĩ giấy kỳ 2