Gậy men ngõ trúc dạo đường quai,
Quá bước lên nhà bác Đặng chơi.
Một lũ tóc râu đều tuổi tác,
Nửa phần làng xóm đã thay dời.
Trâu già gốc bụi phì hơi nắng,
Chó nhỏ bên ao cắn tiếng người.
Ngửa mặt ông kia chơi mới khoẻ,
Suốt hôm một sáo thổi lưng trời.

Bản dịch của chính tác giả, chép trong Quế Sơn Tam nguyên thi tập (A.3160), Quốc văn tùng ký (AB.383), Yên Đổ tiến sĩ thi tập (VHv.1864), Nam âm thảo (VHv.2381).
tửu tận tình do tại