Dưới đây là các bài dịch của Trần Thiên Linh Thoại. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

009 (Matsuo Basho): Bản dịch của Trần Thiên Linh Thoại

Nghe rả rích suốt mùa...
Mùa mơ chín ấy mùa mai vũ:
Tai dường đẫm vị chua.

Ảnh đại diện

008 (Matsuo Basho): Bản dịch của Trần Thiên Linh Thoại

Lâu rồi chẳng gặp trăng,
Xem dung nhan nọ có còn chăng...
Mưa tháng năm chửa dứt.

Ảnh đại diện

007 (Matsuo Basho): Bản dịch của Trần Thiên Linh Thoại

“Kẻ nghèo chẳng gặp ma”
Thế nhưng trong mắt phận hèn ta
Vẫn ngời hoa Quỷ Kế


- “Kẻ nghèo chẳng gặp ma”: ngạn ngữ
- Quỷ Kế: cúc gai hoa tím

Nguồn: Trần Thiên Linh Thoại, 983 bài cú, Matsuo Bashō (Tùng Vĩ Ba Tiêu), NXB Thanh Niên, 2017
Ảnh đại diện

006 (Matsuo Basho): Bản dịch của Trần Thiên Linh Thoại

“Kẻ nghèo chẳng gặp ma”
Thế nhưng trong mắt phận hèn ta
Vẫn ngời hoa Quỷ Kế


- “Kẻ nghèo chẳng gặp ma”: ngạn ngữ
- Quỷ Kế: cúc gai hoa tím

Nguồn: Trần Thiên Linh Thoại, 983 bài cú, Matsuo Bashō (Tùng Vĩ Ba Tiêu), NXB Thanh Niên, 2017
Ảnh đại diện

005 (Matsuo Basho): Bản dịch của Trần Thiên Linh Thoại

Ngày hội anh đào hoa,
Rộn ràng Kinh Phố chân vui bước,
Chín vạn chín nghìn nhà


- Thưc tế là chín mươi tám ngàn hộ ở Kinh Đô thời bấy giờ

Nguồn: Trần Thiên Linh Thoại, 983 bài cú, Matsuo Bashō (Tùng Vĩ Ba Tiêu), NXB Thanh Niên, 2017
Ảnh đại diện

004 (Matsuo Basho): Bản dịch của Trần Thiên Linh Thoại

Năm mới ai cũng già:
Riêng mấy chàng bán tranh Thần Phúc,
Mặt tươi tắn dường hoa.


- Thần Phúc: ebisu, Huệ Bỉ Thọ

Nguồn: Trần Thiên Linh Thoại, 983 bài cú, Matsuo Bashō (Tùng Vĩ Ba Tiêu), NXB Thanh Niên, 2017
Ảnh đại diện

003 (Matsuo Basho): Bản dịch của Trần Thiên Linh Thoại

Mụ Anh rực rỡ hồng:
Sợ già rồi sắc cũng thành không,
Nên vội vàng khoe thắm.


- Mụ Anh: anh đào tám lớp cánh, lúc nơt hoa không có lá do lá mọc trễ hơn hoa

Nguồn: Trần Thiên Linh Thoại, 983 bài cú, Matsuo Bashō (Tùng Vĩ Ba Tiêu), NXB Thanh Niên, 2017
Ảnh đại diện

002 (Matsuo Basho): Bản dịch của Trần Thiên Linh Thoại

Trăng đi... người theo chân...
Lữ quán đây... trăng nghỉ ngoài sân...
Người cũng vào luôn nhé!


Nguồn: Trần Thiên Linh Thoại, 983 bài cú, Matsuo Bashō (Tùng Vĩ Ba Tiêu), NXB Thanh Niên, 2017
Ảnh đại diện

001 (Matsuo Basho): Bản dịch của Trần Thiên Linh Thoại

Năm chưa gì đã trôi
Thoắt đã hăm chín tháng Chạp rồi
Lập xuân ngày Tiểu hối


Nguồn: Trần Thiên Linh Thoại, 983 bài cú, Matsuo Bashō (Tùng Vĩ Ba Tiêu), NXB Thanh Niên, 2017

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]