Dưới đây là các bài dịch của P . C. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Hỗn thị trung trạch mẫu đơn (Lưu Vũ Tích): Bản dịch của P . C

Thước đường hơn ngàn đoá
Nhân gian có loài hoa
Sáng nay gặp hương sắc
Sao chẳng muốn về nhà

Ảnh đại diện

Bạc vãn tuý quy (Cao Bá Quát): Bản dịch của P . C

Chếnh choáng đi về không cần dắt
Trúc khói mịt mờ cả dải sông
Lầm rầm tự nói cùng sen thắm
Đỏ bằng mặt rượi của ta không

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]