Giữa trang sách cũ cánh hoa nằm
Hương sắc phai tàn nhạt tháng năm
Lòng bỗng trào dâng hồn tưởng niệm
U hoài trong dạ cứ mênh mang

Hoa từ đâu, nở độ Xuân nào?
Đời Hoa ngắn ngủi được là bao?
Ngón tay ai hái, quen hay lạ
Hờ hững nằm đây duyên cớ sao?!

Hẹn hò kỷ niệm của yêu đương?
Định mệnh phân ly những ngả đường?
Hay dưới bóng rừng, ven ruộng vắng
Một mình tha thẩn bước vương vương?

Chàng với Nàng bây giờ vẫn sống?
Góc bể chân mây có cửa nhà?
Hay đã như Hoa chung số phận
Đã tàn, đã héo, đã phôi pha?!