(Trước ngưỡng cửa vẻ thật thà)

Trên trái đất thế nào tốt chứ?
- Tốt tốt thôi, mọi chuyện tốt thôi.

Lũ chó con phất đều đấy chứ?
- Lạy Chúa tôi, dạ được, cám ơn.

Và những đám mây?
- Bập bềnh.

Và núi lửa?
Chúng đang âm ỉ.

Và những con sông?
- Cứ chảy.

Và thời gian?
-Đang tiếp diễn

Và trái tim anh?
- Nó ốm
mùa xuân quá ngắt xanh
trái tim ăn quá nhiều rau sống.