(Trước ngưỡng cửa vẻ thật thà)

Trên trái đất thế nào tốt chứ ?
-Tốt tốt thôi, mọi chuyện tốt thôi.

Lũ chó con phất đều đấy chứ ?
-Lạy Chúa tôi, dạ được, cám ơn.

Và những đám mây ?
-Bập bềnh.

Và núi lửa ?
Chúng đang âm ỉ.

Và những con sông ?
-Cứ chảy.

Và thời gian ?
-Đang tiếp diễn

Và trái tim anh ?
-Nó ốm
mùa xuân quá ngắt xanh
trái tim ăn quá nhiều rau sống.