Trang trong tổng số 39 trang (388 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Minh Bình

Minh Bình 2, Kính chào!

Từ nay mình bớt nổi cô đơn
Ừ nhỉ, ở đâu rớt cái tòm
Bình một Bình hai chui xuống cã
Từ nay hai đứa chết một hòm
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cát trắng

Đến nỗi nào đâu chết một hòm
Hai Bình một lúc nổ cho om
Lỡ mà em ngã anh nâng giúp
Nếu không, rơi cả tõm tòm tom.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

MB2@ Chúc mừng năm mới tràn ngập niềm vui!
CANH Cá canh Gà củng là canh
DẦN, Hổ, Ba Mươi củng là Dần
CHÚC mình chúc bạn luôn chiếu sáng
KHOẺ gầm vang vọng tận trời xanh
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa bim bim

VẠN nẻo đường dài lắm chông gai
SỰ đời nào thoả nguyện mấy ai!
NHƯ chiếc thuyền nan chèo biển cả
Ý thiếp tình chàng gắng bôn ba.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

EM là sứ giả của mùa xuân
MÃI mãi là hoa -Dạ trắng ngần
ĐẸP tựa nàng tiên Trời giáng thế
NGHE nhạc tình say ở cõi trần
(Chúc Bim BIm Mãi là nàng tiên thơ dáng trần)
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa bim bim

EM cám ơn anh vì câu chúc
RẤT chân tình, nhưng cao quá anh ơi!
XẤU như em sao lại là tiên được
ĐẤY anh xem, Thị Nở đẹp hơn nhiều!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

CHÍ trai đâu ngại bỡi chông gai
CHẴNG hám công danh hám sắc tài
CHÊ cá chọn canh vơ dưa thối
NỞ hoa lòng- sang cậy mối mai
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa bim bim

NỞ hoa lòng? Thật vậy sao ai?
KHÔNG chút đắn đo sắc với tài?
DÁM hỏi mai sau rồi hối tiếc
NHẬN rồi, miễn trả, nhớ không sai?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Minh Bình

NÓI không là có phải không em
VẬY chắc ngày mai giỡ quẻ xem
ĐƯỢC giờ ngày tốt xin luôn thể
RỒI cuối tháng giêng...Nói mà thèm.
"Không thầy đố mày làm nên"
"Làm thầy mày không nên đố!"
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Hôm  qua người mới kề bên
Nay Người đi mất bậc thềm mình ta
Buồn ơi buồn chẳng rời xa
Quá khứ ơi chẳng xoá nhoà,thời gian...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 39 trang (388 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] ... ›Trang sau »Trang cuối