Trang trong tổng số 254 trang (2537 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

mộng

Tương tư, ôm mối hận
Mình ta vấn vương lòng
Nhân tựa hoa phi tiếu đoạn trường  
Nghìn xuân nhất khắc mộng dạ duyên
Phù du chi mệnh phong trần tuý
Đại mạc trường giang luỵ lệ sầu
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Tiểu Thanh Đình đã viết:

Tuấn Khỉ đã viết:

Ngoại trừ thơ thẩn điêu ngoa
Cả đời chỉ biết thật thà nói năng!
Vậy mà chỉ được gặp trong thơ...
Thôi té là hơn, khỏi dại khờ.

=)) =)) =))
Vì Tuấn Khỉ mải làm thơ
Nên không biết Tiểu Thanh chờ gặp nhau
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
Tiểu Thanh Đình đã viết:
Tuấn Khỉ đã viết:

Ngoại trừ thơ thẩn điêu ngoa
Cả đời chỉ biết thật thà nói năng!
Vậy mà chỉ được gặp trong thơ...
Thôi té là hơn, khỏi dại khờ.

=)) =)) =))
Vì Tuấn Khỉ mải làm thơ
Nên không biết Tiểu Thanh chờ gặp nhau
Người ta té để khỏi khờ
Còn mình thì té vào thơ khỏi sầu!

http://r25.imgfast.net/users/2511/12/50/00/smiles/70768.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

 
Thực sự chẳng muốn lấy chồng
Gặp anh Kim Nguyễn lòng không còn lòng

:)):)):))
 Không lòng chẳng lẽ bụng không?
Lấy gì để nhớ, để trông, để.... buồn?
Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Em đi Tam Đảo, Ngũ Hồ
Để anh đuổi mãi không vồ được em.

http://r25.imgfast.net/users/2511/12/50/00/smiles/70768.gif
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Hồn tôi khao khát điều gì
Mà chân tôi chẳng biết đi đằng nào?
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hàn Phong

mấy thằng ngu dốt làm thơ
có hai giòng cũng lơ ngơ lạ lùng
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

Kỹ sư trình độ lơ mơ
Xây nhà, nhà đổ bây giờ tính sao?
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Thái Thanh Tâm

Tuấn Khỉ đã viết:
Hồn tôi khao khát điều gì
Mà chân tôi chẳng biết đi đằng nào?
Cứ theo em Tiểu Thanh Đình
Chỗ nào em đậu thì rình thật êm .
Trên đời này, chuyện gì cũng có thể xẩy ra-Thái Thanh Tâm
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

vịt anh

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
Kỹ sư trình độ lơ mơ
Xây nhà, nhà đổ bây giờ tính sao?
Kĩ sư chưa học vỡ lòng
Viết hoa cũng chửa học xong í mà
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 254 trang (2537 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [180] [181] [182] [183] [184] [185] [186] ... ›Trang sau »Trang cuối