Trang trong tổng số 27 trang (269 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Làm nhà

Có một người ngu ở giữa chợ Đông. Thấy láng giềng nhà cửa đẹp đẽ, bèn nghĩ: "Kẻ kia nhà cửa như vậy, sao riêng ta lại không?" Bèn mơ màng nghĩ ngợi, chỗ nào làm nền, chỗ nào dựng cột, chỗ nào cất nhà, chỗ nào đặt cửa , trang hoàng thế nào, thu xếp sao. Cứ thế cho đến năm năm mà một viên gạch chưa đặt, một cây gỗ chưa có. Người ấy đấm ngực than rằng: "Làm nhà khó thế sao? Ta cạn suy cùng nghĩ mà bao lâu vẫn không đâu vào đâu là sao?"
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Xem tướng ngựa

Bá Nhạc xem tướng ngữa nổi tiếng khắp noi. Quan cao lộc hậu, công thành danh toại. Do đó, Bá Nhạc sinh lòng kiêu ngạo, không để tâm đến việc xem tướng ngữa nữa. Những người hâm mộ đem lễ vật đến cầu vẫn không ngớt. Bá Nhạc rất chán ghét, liền xua ba bốn con ngựa non từ trong chuồng ra, nói với họ rằng:" Này các ông, con ngựa nhỏ nhà ta, dù con tồi nhất cũng là thiên lý mã".

Mọi người vẫn cho là Bá Nhạc giỏi xem tướng, nườm nượp mang tiền vàng đến xin mua, người mua được hí hửng như vớ được của báu. Lúc đó ở núi Nam có con thiên lý mã, hí dài chạy đến. Bá Nhạc không thèm nhìn nói: "Này ngựa tồi, đến đây làm gì?". Nói xong, hắn loạng choạng đi vào. Thiên lý mã lại tung bờm hí dài, có ý bất bình. Nhưng mọi người cho rằng Bá Nhạc giỏi xem tướng nên đã nói tồi tất là ngựa tồi, liền cầm roi đánh đuổi. Lúc đó có một người gay gắt trách mọi người: "Sao lại ngốc thế. Đó mới thực là thiên lý mã". Mọi người cười rộ lên nói: "Anh mà sánh được Bá Nhạc hay sao?"; rồi cũng cầm roi vụt tới tấp, đánh đuổi người kia.
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Phượng Hoàng _Lửa

.
Chặt cành

Xưa có người trồng đào trong vườn nhà, nhưng có cây nảy cành vượt ra ngoài nở hoa rất đẹp. Người qua đường đều khen : "Hoa đẹp quá! Ở đâu có được thế nhỉ?" Người trông đào nghe thấy , tức giận mắng hoa rằng : "Mày muốn tự khoe mình đẹp à? Ta không cho phép". Nói rồi vào nhà mang cưa ra cưa hết những cành nở hoa cắm vào trong vườn. Xong đâu đấy vừa uống rượu vừa nói với cành đào rằng : "Mày còn có thể tự khoe được nữa chăng?" Rượu chưa hết mà cành đã héo khô!
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"
______________________________________
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Chặt cành

Xưa có người trồng đào trong vườn nhà, nhưng có cây nảy cành vượt ra ngoài nở hoa rất đẹp. Người qua đường đều khen : "Hoa đẹp quá! Ở đâu có được thế nhỉ?" Người trông đào nghe thấy , tức giận mắng hoa rằng : "Mày muốn tự khoe mình đẹp à? Ta không cho phép". Nói rồi vào nhà mang cưa ra cưa hết những cành nở hoa cắm vào trong vườn. Xong đâu đấy vừa uống rượu vừa nói với cành đào rằng : "Mày còn có thể tự khoe được nữa chăng?" Rượu chưa hết mà cành đã héo khô!
Thương thay một gốc đào hoa
Số trồng ở chỗ thằng cha cưa cành!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Xem tướng ngựa

Bá Nhạc xem tướng ngữa nổi tiếng khắp noi. Quan cao lộc hậu, công thành danh toại. Do đó, Bá Nhạc sinh lòng kiêu ngạo, không để tâm đến việc xem tướng ngữa nữa. Những người hâm mộ đem lễ vật đến cầu vẫn không ngớt. Bá Nhạc rất chán ghét, liền xua ba bốn con ngựa non từ trong chuồng ra, nói với họ rằng:" Này các ông, con ngựa nhỏ nhà ta, dù con tồi nhất cũng là thiên lý mã".

Mọi người vẫn cho là Bá Nhạc giỏi xem tướng, nườm nượp mang tiền vàng đến xin mua, người mua được hí hửng như vớ được của báu. Lúc đó ở núi Nam có con thiên lý mã, hí dài chạy đến. Bá Nhạc không thèm nhìn nói: "Này ngựa tồi, đến đây làm gì?". Nói xong, hắn loạng choạng đi vào. Thiên lý mã lại tung bờm hí dài, có ý bất bình. Nhưng mọi người cho rằng Bá Nhạc giỏi xem tướng nên đã nói tồi tất là ngựa tồi, liền cầm roi đánh đuổi. Lúc đó có một người gay gắt trách mọi người: "Sao lại ngốc thế. Đó mới thực là thiên lý mã". Mọi người cười rộ lên nói: "Anh mà sánh được Bá Nhạc hay sao?"; rồi cũng cầm roi vụt tới tấp, đánh đuổi người kia.
Nếu như dân trí chưa cao
Thấy hay quảng cáo là ào ào theo!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Tuấn Khỉ

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Làm nhà

Có một người ngu ở giữa chợ Đông. Thấy láng giềng nhà cửa đẹp đẽ, bèn nghĩ: "Kẻ kia nhà cửa như vậy, sao riêng ta lại không?" Bèn mơ màng nghĩ ngợi, chỗ nào làm nền, chỗ nào dựng cột, chỗ nào cất nhà, chỗ nào đặt cửa , trang hoàng thế nào, thu xếp sao. Cứ thế cho đến năm năm mà một viên gạch chưa đặt, một cây gỗ chưa có. Người ấy đấm ngực than rằng: "Làm nhà khó thế sao? Ta cạn suy cùng nghĩ mà bao lâu vẫn không đâu vào đâu là sao?"
Tập bơi chăm chỉ trên bờ
Suốt đời cũng chẳng bao giờ biết bơi!
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Hoa Dại

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Làm nhà

Có một người ngu ở giữa chợ Đông. Thấy láng giềng nhà cửa đẹp đẽ, bèn nghĩ: "Kẻ kia nhà cửa như vậy, sao riêng ta lại không?" Bèn mơ màng nghĩ ngợi, chỗ nào làm nền, chỗ nào dựng cột, chỗ nào cất nhà, chỗ nào đặt cửa , trang hoàng thế nào, thu xếp sao. Cứ thế cho đến năm năm mà một viên gạch chưa đặt, một cây gỗ chưa có. Người ấy đấm ngực than rằng: "Làm nhà khó thế sao? Ta cạn suy cùng nghĩ mà bao lâu vẫn không đâu vào đâu là sao?"
Tuấn Khỉ đã viết:

Tập bơi chăm chỉ trên bờ
Suốt đời cũng chẳng bao giờ biết bơi


Nhìn đời bằng cặp mắt thường
Suốt đời cũng chẳng đo lường giả chân
Mây vẫn mãi bay
Về đâu mây hỡi...
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Làm nhà

Có một người ngu ở giữa chợ Đông. Thấy láng giềng nhà cửa đẹp đẽ, bèn nghĩ: "Kẻ kia nhà cửa như vậy, sao riêng ta lại không?" Bèn mơ màng nghĩ ngợi, chỗ nào làm nền, chỗ nào dựng cột, chỗ nào cất nhà, chỗ nào đặt cửa , trang hoàng thế nào, thu xếp sao. Cứ thế cho đến năm năm mà một viên gạch chưa đặt, một cây gỗ chưa có. Người ấy đấm ngực than rằng: "Làm nhà khó thế sao? Ta cạn suy cùng nghĩ mà bao lâu vẫn không đâu vào đâu là sao?"
Nghĩ nhiều không nên việc
Thực hành quan trọng hơn
Lý thuyết và thực tế
Kết hợp việc mới xong.
Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Xem tướng ngựa

Bá Nhạc xem tướng ngữa nổi tiếng khắp noi. Quan cao lộc hậu, công thành danh toại. Do đó, Bá Nhạc sinh lòng kiêu ngạo, không để tâm đến việc xem tướng ngữa nữa. Những người hâm mộ đem lễ vật đến cầu vẫn không ngớt. Bá Nhạc rất chán ghét, liền xua ba bốn con ngựa non từ trong chuồng ra, nói với họ rằng:" Này các ông, con ngựa nhỏ nhà ta, dù con tồi nhất cũng là thiên lý mã".

Mọi người vẫn cho là Bá Nhạc giỏi xem tướng, nườm nượp mang tiền vàng đến xin mua, người mua được hí hửng như vớ được của báu. Lúc đó ở núi Nam có con thiên lý mã, hí dài chạy đến. Bá Nhạc không thèm nhìn nói: "Này ngựa tồi, đến đây làm gì?". Nói xong, hắn loạng choạng đi vào. Thiên lý mã lại tung bờm hí dài, có ý bất bình. Nhưng mọi người cho rằng Bá Nhạc giỏi xem tướng nên đã nói tồi tất là ngựa tồi, liền cầm roi đánh đuổi. Lúc đó có một người gay gắt trách mọi người: "Sao lại ngốc thế. Đó mới thực là thiên lý mã". Mọi người cười rộ lên nói: "Anh mà sánh được Bá Nhạc hay sao?"; rồi cũng cầm roi vụt tới tấp, đánh đuổi người kia.
Thương hiệu quan trọng làm sao
Đã có thương hiệu lao xao kẻ hùa
Vê đan bột ngọt bây giờ
Mới lòi đuôi cáo ngáo ngơ tớ thầy!
Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook
Ảnh đại diện

Cao Trung Nhan

Phượng Hoàng Lửa đã viết:
.
Chặt cành

Xưa có người trồng đào trong vườn nhà, nhưng có cây nảy cành vượt ra ngoài nở hoa rất đẹp. Người qua đường đều khen : "Hoa đẹp quá! Ở đâu có được thế nhỉ?" Người trông đào nghe thấy , tức giận mắng hoa rằng : "Mày muốn tự khoe mình đẹp à? Ta không cho phép". Nói rồi vào nhà mang cưa ra cưa hết những cành nở hoa cắm vào trong vườn. Xong đâu đấy vừa uống rượu vừa nói với cành đào rằng : "Mày còn có thể tự khoe được nữa chăng?" Rượu chưa hết mà cành đã héo khô!
 Bụng dạ "seo phít"
Thêm ít cửa quyền
Hoa đào đã rụng
Lòng có được yên?

Đời là một chuỗi những ngạc nhiên
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên Facebook

Trang trong tổng số 27 trang (269 bài viết)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối